13.2.2018

ČASTÉ OTÁZKY

Koľko Vodostop stojí?

Cenu Vodostopu ovplyvňuje niekoľko faktorov, z ktorých najdôležitejšími sú veľkosť prívodného vodovodného potrubia, počet prívodov (iba studená alebo teplá a studená voda), typ ventilu a doplnkové moduly (napr. GSM, spínacie hodiny). Pre zistenie ceny pre Vašu konkrétnu inštaláciu a Vaše špecifické požiadavky nás prosím kontaktujte telefonicky, emailom alebo pomocou formulára.


Čo sa deje pri výpadku elektrického napätia?

Vodostop v základnej verzii nie je vybavený záložným zdrojom energie, takže po dobu výpadku nebude plniť svoju ochrannú funkciu. Pokiaľ je Váš Vodostop vybavený klapkou alebo guľovým ventilom s dvojčinným pohonom, zostane v prípade výpadku napätia armatúra v existujúcej pozícii. Jednočinné ventily sa pri výpadku automaticky uzavrú. Ak sú vybavené ručným ovládaním, môžu byť prenastavené do otvorenej pozície.

Po obnovení napájania sa všetky typy armatúr automaticky plne otvoria a riadiaca jednotka začne strážiť odbery vody.


Musí byť riadiaca jednotka blízko ventilu a vodomeru?

Nie, riadiaca jednotka môže byť od vodomeru a ventilu vzdialená aj niekoľko desiatok metrov, pretože obsahuje ochranu proti rušeniu. Riadiacu jednotku tak môžete mať umiestnenú napríklad vedľa elektrických poistiek, zatiaľ čo ventil a vodomer budú vo vodomernej šachte či v pivnici.


Objednal som si Vodostop, ale v balení chýba nákrutka, redukcie, guľové ventily, káble …

Súčasťou balenia zariadenia Vodostop sú: vodomer s impulzným výstupom, ventil a riadiaca jednotka v rozvodnici s ističom. Káble a inštalatérsky materiál Vám podľa Vašich potrieb a konkrétnej situácie dodá Váš elektrikár či inštalatér.


Potrebuje Vodostop nejakú údržbu?

Po prvotnom nastavení limitov sa už netreba o zariadení Vodostop nijako špeciálne starať. Ako všetky zariadenia, u ktorých má byť zaistená spoľahlivá prevádzka (požiarne sirény, hasiace prístroje, kotly a pod.), však odporúčame Vodostop pravidelne, minimálne raz mesačne, testovať a overiť tak jeho spoľahlivú funkciu.

U novšej verzie riadiacej jednotky (dodávané od začiatku roka 2013) stačí pustiť vodu a na riadiacej jednotke stlačiť na 4 sekundy tlačidlo Blokovanie (Bypass). Tým sa aktivuje testovací režim, kedy jednotka dá pokyn k zatvoreniu ventilu a zisťuje, či vodomerom pretečie nejaká voda. Ak všetko funguje správne, testovací režim sa deaktivuje a Vodostop sa vráti do normálneho režimu. Ak by ventil netesnil, riadiaca jednotka spustí zvukovú a vizuálnu signalizáciu. V takom prípade je vhodné využiť možnosti záručného alebo pozáručného servisu.
U starších zariadení možno Vodostop najjednoduchšie otestovať tak, že nastavíme limit F2 na hodnotu 1 a pustíme niekoľko kohútikov, aby bolo dosiahnuté prietoku cez 1,5 litra za 10 sekúnd. Vodostop potom počas štvrť minúty začne signalizovať haváriu a uzavrie prívodný ventil. Po nejakú dobu ešte môže vytekať voda obsiahnutá vo vodovodných rozvodoch, bude sa tak ale diať s nízkym tlakom a vytekanie vody by malo nakoniec úplne prestať.

Po piatich rokoch od inštalácie by sme ešte odporučili zvážiť výmenu alebo vyčistenie vodomeru, hoci to u vodomerov pre podružné meranie nie je vyžadované. Po desiatich rokoch je potom potrebné vymeniť HRI jednotku pre generovanie impulzov, ak je ňou váš Vodostop vybavený.


Chcel by som Vodostop predávať / montovať, čo mám urobiť?

Ozvite sa nám, radi sa s Vami dohodneme na podmienkach spolupráce.


Rád by som Vodostop používal, ale mám špecifickú požiadavku …

Vodostop je zariadenie veľmi variabilné. Samozrejme nemôžeme zaručiť, že bude vhodný pre všetky prostredia a typy nasadenia. Ak sa nám ale ozvete, radi Vašu situáciu posúdime a nájdeme pre Vás vhodné riešenie.