13.2.2018

POPIS SYSTÉMU

Vodostop je elektronické bezpečnostné zariadenie, ktoré v prípade havárie na vodovodných rozvodoch zabráni vzniku väčších škôd tým, že uzavrie prívod vody do chráneného objektu. Okrem tejto ochrannej funkcie dokáže Vodostop detekovať menšie úniky vody, ako sú pretekajúce WC alebo dlhodobo pustené kohútiky, a prináša tak aj úsporu nákladov na vodné a stočné.

Štandartne sa Vodostop Mono skladá z troch súčastí:

 • vodomer s pulzným výstupom,
 • riadiaca jednotka (dodávaná v rozvodnici s ističom), ktorá vyhodnocuje dáta z vodomeru,
 • guľový ventil s elektropohonom, ktorý na základe pokynu riadiacej jednotky v prípade havárie automaticky uzavrie prívod vody a zabráni tak vzniku väčších škôd.
  Po montáži a nastavení Vodostop nijako neobmedzuje bežnú prevádzku v zabezpečenej nehnuteľnosti.

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka vyhodnocuje informácie dodávané vodomerom. Riadiacu jednotku je možné podľa požiadaviek zákazníka napr. napojiť na systém centrálnej ochrany, doplniť o SMS bránu, či vybaviť prepínaním doby slabého a silného odberu.

Vodomer s elektronickým výstupom

Vodomer s elektronickým výstupom (generátorom impulzov) slúži ako zdroj údajov o prietoku vody pre riadiacu jednotku. Vodomer sa montuje na prívodné potrubie čo najbližšie za fakturačný vodomer. Pre správnu funkciu systému Vodostop je nutné inštalovať vodomer na vodorovné potrubie. Pri montáži na zvislé potrubie môže byť funkcia zariadenia nespoľahlivá. Vodomer monitoruje prietok vody potrubím, ktorý potom vyhodnocuje riadiaca jednotka a podľa používateľského nastavenia ho povoľuje ako bežný odber, alebo zastavuje ako odber havarijný. Súčasťou vodomeru je kábel pre pripojenie k riadiacej jednotke.

Pre rozmer potrubia DN 20 (tj. ¾ „závit) štandardne dodávame bytové vodomery ENBRA EV Aj s impulzným výstupom, pre rozmery DN 25 až DN 40 (tj. 1“ až 1½ „) potom vodomery Sensus 420 s HRI jednotkou pre generovanie impulzov, pre prírubové pripojenie zvyčajne dodávame vodomer Sensus Meistream Plus so systémom HRI Mei. Okrem bytového vodomeru ENBRA môžu byť uvedené vodomery umiestnené aj do vodomernej šachty, pretože sú odolné voči zaplaveniu vodou. Dokumentáciu k všetkým používaným vodomerom nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Uzatvárací ventil

Tretím a nemenej dôležitým konštrukčným prvkom systému Vodostop je uzatvárací ventil. Inštaluje sa na prívodné potrubie za fakturačný vodomer a vodomer Vodostopu. Ak vyhodnotí  riadiaca jednotka odber vody ako únik alebo havárii, uzatvárací ventil na jej pokyn automaticky zavrie prívod vody do vodovodných rozvodov a zabráni tak možným škodám na majetku, ktoré by inak vytekajúca voda spôsobila.

Guľový ventil s elektropohonom

Vodostop dodáváme štandardne s dvoma typmi ventilov:

1) s jednočinným pohonom MPA

 • napájanie 24V DC, dimenzie DN20 – DN50, možnosť manuálneho ovládania
  – NO – normálne (bez napätia) otovrený
  – NC – normálne (bez napätia) zatvorený
 • napájanie 230V AC, dimenzie DN20 – DN100, bez manuálneho ovládania
  – NO – normálne (bez napätia) otovrený
  – NC – normálne (bez napätia) zatvorený

2) s dvojčinným pohonom JEXME, bez manuálneho ovládania

– napájanie 24V AC, dimenzie DN20 – DN50
– napájanie 230V AC, dimenzie DN20 – DN100

Dodávané guľové ventily sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

 • Odolnosť proti vodnému kameňu a usadeninám.
 • Vysoký koeficient prietočnosti (Kv) – dôležité pre budovy s väčším odberom či nízkym tlakom vody.
 • Odber prúdu len pri otváraní / zatváraní – možnosť napájania zo záložného zdroja (UPS).
 • Krytie IP67 – odolnosť proti prachu a zaplaveniu vodou (napr. Vodomerná šachta v období topenia snehu).
 • Manuálne ovládanie pri výpadku napájania.
 • Nerezová oceľ – vhodná pre styk s pitnou vodou.

Medziprírubová klapka s elektropohonom

Klapka funguje na rovnakom princípe ako guľový kohút, len sa pri uzatváraní či otváraní neotáča prevŕtanou guľou, ale plochým diskom. Medziprírubové klapky používame u Vodostopu pre prírubové pripojenie od rozmeru DN 50 vyššie. Výhodou oproti prírubovým variantám guľových ventilov je nižšia cena klapiek.

Vodostop bez ventilu (signalizačný)

V prípadoch, keď nie je prípustné nechať Vodostop uzatvárať prívod vody, je možné dodať ho bez ventilu. Pri výskyte havárie či úniku vody potom Vodostop iba uvedomí obsluhu (napr. SMS správou alebo iným signálom). Táto situácia sa týka napríklad budov s hydrantami, ktoré sú napájané z rozvodu pitnej vody. V prípade havárie alebo úniku vody by Vodostop uzavrel aj prívod vody do hydrantov. A v prípade požiaru by Vodostop odber z hydrantov vyhodnotil ako havárii a automaticky by znemožnil potrebné hasenia.

Špeciálny variant Vodostopu bez ventilu a so špeciálne upraveným softvérom predstavuje Vodostop pre hydranty. V budovách, ktoré majú vodu do hydrantov vedenú osobitnými rozvodmi je  možné celú vetvu týchto rozvodov osadiť špeciálnym Vodostopom. Ten potom už pri malom odbere vody z hydrantov ohlási tento fakt príslušným osobám, ktoré sa tak ihneď dozvedia o úniku vody z požiarneho rozvodu alebo o začiatku hasenie v prípade požiaru.